Verwelkom de toekomst

We zetten ons vol moed in voor de toekomst van Maastricht, waar vertrouwen, duurzaamheid en een gezamenlijk plezierig leven voor alle bewoners voorop staat.

Vacature gemeenteraadslid

Verwelkom de toekomst met M:OED!

Wij zijn op zoek naar mensen die samen met ons het verschil willen maken. Die gebaseerd op open en eerlijke waarden samen het beste uit onze democratie willen halen. Vind jij het ook belangrijk om oprecht te luisteren, actief op zoek te gaan naar hen die niet gehoord worden en tot menselijk en innovatief beleid te komen door zelf onafhankelijk onderzoek te doen naar de feiten?

Onze stad staat voor grote en complexe uitdagingen. Maastricht heeft een grote potentie die gerealiseerd kan worden door initiatiefrijke mensen meer ruimte te geven en daarnaast ondersteuning te bieden aan mensen die het moeilijk hebben. De maatschappij verandert en de politiek beweegt onvoldoende mee. Dit kan en moet anders. M:OED staat voor samenwerken en samen delen.

Spreekt dit je aan? Dan hebben we jou nodig.

Functieomschrijving

Uitvoeren van de drie functies van een gemeenteraadslid in samenwerking met de fractie

 1. Vertegenwoordigen van de inwoners van de gemeente
 2. Kaders stellen voor het beleid van de gemeente
 3. Controleren hoe het college het beleid uitvoert

Door het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen van de raad, commissie, informatiebijeenkomsten, fractievergaderingen en van de partij. Signaleren wat er in de samenleving leeft, contacten onderhouden met stakeholders over bepaalde topics. En zichtbaar zijn in interviews, sociale media en deelnemen aan evenementen.

RAADSWERK LEER JE DOOR HET TE DOEN

Tijdsinvestering

De verwachting is dat raadswerk gemiddeld 15 uur per week kost behalve in de vakantieperiode in december en tijdens het zomerreces.

Vergoeding

De vergoeding van gemeenteraadsleden in Maastricht valt in de volgende categorie: Inwonertal 100.001-150.000: € 1.810,49 per maand

Daarnaast ontvangen raadsleden een onkostenvergoeding van € 181,28 per maand.

Vereisten

Lid zijn van de partij of bereid zijn dit te worden.

 • 18 jaar of ouder
 • niet uitgesloten van kiesrecht
 • woont in Maastricht of gaat binnenkort in Maastricht wonen
 • nationaliteit van buiten de Europese Unie? dan langer dan vijf jaar in Maastricht woonachtig
 • geen functie bekleden die niet verenigbaar is met de functie van raadslid in Maastricht

 Profielschets

 • onderschrijft de waarden en uitgangspunten van de partij
 • ondersteunend en coöperatief, zowel binnen als buiten de partij en fractie
 • kennis van en affiniteit met verschillende beleidsterreinen en bereidheid om zich een thema eigen te maken of zich er verder in te verdiepen.
 • in staat zijn om vanuit overkoepelend denken te komen tot ideeën om deze vervolgens met overtuigingskracht om te zetten in praktisch haalbare doelen
 • integriteit binnen de partij en de betekenis daarvan uitdragen binnen de raad en de gemeente

Mail ons!

Word je enthousiast van bovenstaand? Dan komen we graag met je in contact via een mail naar welkom@stemvoormoed.nl, je kunt je interesse uiten in een door jouw gewenste vorm.

Manifesto

Wonen in Maastricht

Als M:OED pleiten wij voor slimme, duurzame en toekomstgerichte oplossingen voor huis- vesting in Maastricht. Het tekort aan betaalbare woonruimtes blijft groeien waardoor nieuwe ideeën over wonen broodnodig zijn. Er zijn verschillende mogelijkheden waar M:OED aan denkt. Het tegengaan van de hoge leegstand van veel panden in de stad, het creëren van woongemeenschappen die geïnspireerd zijn op de hofjes van vroeger en nieuwe woonvormen zoals tiny-houses behoren allemaal tot oplossingen voor de wooncrisis.

Het centrum van Maastricht is door de combinatie van oude en moderne architectuur aantrekkelijk. In deze fusie is helaas weinig ruimte beschikbaar voor betaalbare huisvesting. Wij zijn van mening dat een ander beleid hier balans in moet brengen.

Onze plannen: 

Werken in Maastricht

Met M:OED staan we voor Maastricht als hub voor creativiteit, innovatie, ondernemer- schap en nieuwe ideeën. Een stad die iedereen de mogelijkheid geeft om het maximale uit zijn leven, studie en werk te halen. We zien helaas veel jongeren en young professionals vertrekken na hun afstuderen en weinig mensen naar Maastricht toe komen om hier te werken. We zien ook dat de stad moeite heeft om met haar burgers te praten en naar ze te luisteren. Maastricht kan echter wel de stad van doeners, denkers en pioniers worden zolang zij maar talenten stimuleert en uitdaagt om te blijven en hen zich hier thuis laat voelen. Daarom staan wij voor een gemeente die talentvolle jongeren, young professionals en ondernemers ongeacht opleidingsniveau ondersteunt. Een gemeente die begrijpt dat een open en inclusieve samenleving een essentiële voorwaarde is om de volledige creatieve en culturele potentie van de stad te benutten.

Onze plannen: 

Leven in Maastricht

Kunst en cultuur zijn de essentie van interpersoonlijke communicatie en begrip; ze bevorderen persoonlijke ontwikkeling en identiteitsvorming. Cultuur helpt ons het ‘nieuwe’ te begrijpen en heeft het potentieel om bruggen te slaan.

Diversiteit is voor ons de kern van cultuur. Maastricht presenteert zichzelf als ‘culturele’ stad, maar we zien slechts een bepaald soort cultuur. Wij beschouwen cultuur als zoveel meer dan het huidige ‘sjiek en sjoen’. Om van Maastricht een echte creatieve en innovatieve stad te maken, moeten we alle vormen van cultuur in onze stad omarmen en de ‘vrijere en alternatieve’ cultuur die we ook in de stad hebben respecteren. Creativiteit en nieuwe ideeën willen we daarom juist aanmoedigen en ondersteunen. Bij de kunstenaars zelf maar ook bij de hele entourage eromheen.

M:OED pleit daarom voor een stad waar experimenteren met (nieuwe) vormen van kunst hoog op de culturele agenda staat. Het evenwicht tussen de traditionele culturele instellingen en de experimentele kunsten kan wat ons betreft beter. M:OED gelooft dat het culturele aanbod veel diverser wordt wanneer deze twee vormen met elkaar mengen. Men kan dan bijvoorbeeld denken aan op het terrein van een groot evenement een expositie of een dansvoorstelling aanbieden. Verschillende kunstvormen versterken elkaar en vinden zo het gewenste publiek, wat de duurzaamheid van het kunstaanbod in onze stad vergroot.

Onze plannen: 

Democratische vernieuwing in Maastricht

We leven in een stad met een goede universiteit. De Universiteit Maastricht doet veel onderzoek dat bijdraagt aan het oplossen van problemen in onze samenleving. Als M:OED geloven we dat deze kennis meer moet worden benut voor onze stad. Daarom willen we dat de gemeente open staat voor wetenschappelijke oplossingen die de lokale samenleving ten goede komen. Dit betekent dat we samenwerking met de Universiteit Maastricht toejuichen. De gemeente moet het voortouw nemen en de burger betrekken bij het toe- passen van wetenschappelijke oplossingen in Maastricht.

Onze plannen: 

Blijf op de hoogte

Door je aan te melden ga je akkoord met de verwerking van je persoonsgegevens volgens ons privacybeleid.