Geen energietoeslag voor jongeren en studenten is discriminatie

Door Bestuur op 18-08-2022

Geen energietoeslag voor jongeren en studenten is discriminatie

De afgelopen tijd staat het nieuws er vol mee; ‘extra geld voor bestrijding energiearmoede’, ‘jongeren en studenten komen niet in aanmerking voor energietoeslag’ en ‘uitsluiting studenten energietoeslag is onrechtmatig’. Hoe zit dat in de gemeente Maastricht?

Ook in Maastricht worden studenten uitgesloten van de energietoeslag. Waar eerst onduidelijkheid was, is nu duidelijkheid; het college erkent dat er discriminatie plaatsvindt maar zet geen middelen in om dit recht te trekken. [1] Wat ging hieraan vooraf?

In april stelde M:OED voor het eerst vragen over wie er precies in aanmerking komt voor de toeslag. [2] Wij zijn namelijk bang dat studenten en jongeren hard worden geraakt door de stijgende prijzen omdat in onze stad een aanzienlijk deel van deze groep in monumentale en slecht geïsoleerde panden woont. Het college antwoordde “Voor 18-20 jarigen geldt dat zij voor de energiekosten een beroep kunnen doen op de ouders. [……] Vanwege deze diversiteit in woonsituaties is voor deze doelgroep [studenten jonger dan 27 jaar] de individuele bijzondere bijstand een geschikter instrument dan de categoriale bijzondere bijstand”. [3] Wij zetten hier vraagtekens bij. Wat nou als ouders niet kunnen of willen helpen? Of, de voorwaarde voor de bijzondere bijstand moet je maximaal lenen als student, waarom moet je eerst in de schulden steken voor je een compensatie krijgt? En dit is en blijft toch nog steeds discriminatie?

Dus toen in juni het bericht kwam dat studenten uitsluiten van de energietoeslag onrechtmatig is diende M:OED nogmaals vragen in. Dit keer samen met de SP, GroenLinks en PvdD. [4] Het uitsluiten van studenten op basis van de woonsituatie is volgens juristen namelijk onjuist en discriminatie. Alle woonvormen die door studenten worden gebruikt– bij ouders, zelfstandig of op kamers – worden ook door niet-studenten gebruikt. Dus wij vroegen ons af waar studenten zich nu kunnen melden voor de energietoeslag? Ditmaal erkende het college de discriminatie maar kijken ze naar het rijk voor meer geld. Zolang als het rijk adviseert om studenten geen energietoeslag te geven, wil de gemeente dat ook niet doen.

Nu vraag je je natuurlijk af, doen andere gemeente dat ook? Nee, de gemeente Zwolle, Tilburg, Leiden en Delft geven studenten wél recht op energiecompensatie. Okay, als de gemeente Maastricht echt geen geld heeft voor de eenmalige energietoeslag voor studenten, kunnen ze dan iets anders doen?

Wij vinden van wel. De gemeente Maastricht kan voortvarend aan de slag gaan om een oplossing te zoeken voor studenten. Bijvoorbeeld door een proefproces te starten om zo ook het rijk te overtuigen dat extra geld nodig is. Het kan toch niet zo zijn dat wij studenten discrimeneren én in de kou laten staan? Daarom dienden wij voor de laatste raadsvergadering in juli een motie in om het college te verzoeken tot actie. [5, 6 & 7] Helaas werd de motie niet aangenomen: de meerderheid van de raad wilde liever andere rechtszaken afwachten.

Ondertussen heeft de eerste student in Nijmegen een rechtszaak tegen de gemeente gewonnen. De rechter heeft zich uitgesproken: studenten hebben wel recht op eenmalige energietoeslag.(augustus)

Nu dit bekend is zijn wij benieuwd wat de gemeente Maastricht gaat doen. We hopen dat binnenkort van ze te horen.

Wij houden je op de hoogte van de uitkomst!

Auteur: Joyce Grul

[1] Het college is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente en voert het beleid van de gemeente uit. Het college wordt gevormd door de burgermeester en zeven wethouders en wordt ondersteund door de gemeentesecretaris.
[2] Lees de ingediende vragen “Schriftelijke vragen van M:OED inzake energiearmoede” op de website van de gemeente en de beantwoording via: vragen en beantwoording.
[3] Voor meer informatie over bijzondere bijstand kijk op: https://www.gemeentemaastricht.nl/werk-en-inkomen/bijzondere-bijstand [4] Lees de ingediende vragen “Schriftelijke vragen M:OED, SP, GroenLinks en PvdD – energiecompensatie voor studenten” op de website van de gemeente en de beantwoording via: vragen en beantwoording.
[5] Lees hier de volledige motie “Energiecompensatie studenten”.
[6] Kijk hier het agendapunt “Motie M:OED – Energiecompensatie studenten” tijdens de raadsvergadering op 19 juli.
[7] In een motie kan de raad een concreet verzoek doen aan het college. De raad stemt hierover. Als de meerderheid voor de motie stemt wordt de motie aangenomen. Op dat moment moet het college de motie uitvoeren.

Blijf op de hoogte

Door je aan te melden ga je akkoord met de verwerking van je persoonsgegevens volgens ons privacybeleid.