Marina van Montfort

About Marina van Montfort:

(onder)zoeker, verbinder,

De stad Maastricht bestaat uit vele lagen en groepen, die elkaar vinden maar ook langdurig naast elkaar kunnen leven zonder besef te hebben van elkaar. Ik werk vanuit het principe dat samenlevingen het meest welvarend zijn als tegenstellingen en afstanden niet ondermijnend groot zijn. Het is dus goed om op allerlei plekken de verbindingen die er zijn te ondersteunen en te versterken en daar waar nodig nieuwe verbindingen te leggen. Deze visie pas ik toe in mijn dagelijksleven, als vrijwilliger/professional én als lid van M:OED. Om deze verandering ook door te voeren in de gemeente is inzicht, moed en inzet nodig.

Stay updated

By subscribing agree to the processing of your personal data in accordance with our privacy policy.